Protable Cordless Vacuum Cleaner

Manufacturer

ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Design

ROIDMI

Zhang Zhiqiang, Wang Jun,Yu Weiyi, Shi Donglei, Wu Dongze


WeChat